Het mysterie van de Grijze Rolcontainer (2)

Onze zoekgeraakte Grijze Rolcontainer is weer terug!
Incredible!
Er belde een buur(t)vrouw* aan bij Natalia en zij toonde haar waar onze Rolcontainer zich bevond.
Nummer 81 bleek bij nader informeren nummer 18 te zijn (tsja, het hangt er maar vanaf hóe je naar een Grijze Rolcontainer kijkt), maar de buur(t)vrouw wist Natalia te vertellen dat hij niet van een van de ons omringende straten kon zijn.
Nou ja. Er zat dan niets anders op om de geheimzinnige Grijze Rolcontainer terug te brengen naar waar we hem hadden aangetroffen!
Maar die van ons staat weer heerlijk en tevreden in het winterzonnetje op zijn eigen plaatsje in onze achtertuin.

*buur(t)’vrouw: vr. “de buur(t)vrouw”; vrouw uit de buurt (niet noodzakelijk buurvrouw). voorb. “Heb je de buur(t)vrouw gezien?” zie ook: buur(t)man.