Bezwaar #EPD verwerkt!

Deze brief ontving ik het afgelopen weekend:

Datum: 1 mei 2009

Referentie: XXXXXXXXX

Betreft: Bezwaar tegen uitwisseling van medische gegevens via het landelijk EPD op naam van: D.W.R. Punt, burgerservicenummer (BSN): XXXXXXXXX

Geachte heer/mevrouw Punt,

U heeft bezwaar gemaakt tegen uitwisseling van uw medische gegevens via het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Wij hebben uw bezwaar verwerkt. Uw gegevens zullen niet uitgewisseld kunnen worden in het kader van het EPD.

Mocht u in de toekomst van mening veranderen en uw bezwaar willen herzien, dan kan dat altijd. U kunt dat doen door het insturen van het formulier Intrekken bezwaar EPD. Dit formulier kunt u aanvragen bij het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, telefoonnummer 0900 – 232 43 42 (1 cent per minuut). U kunt het formulier ook downloaden van de website www.infoEPD.nl.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft, verwijzen wij u naar de website www.infoEPD.nl. Of u kunt telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, telefoonnummer 0900 – 232 43 42 (1 cent per minuut).

Hoogachtend,

R.S. de Back

Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD

BBV1.1/2.2 D

Het informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD is een initiatief van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG

Lees hier wat XS4ALL schrijft over het EPD