Holland Open – Dag 2 : Tom Karpowitz, Geordie Klueber 11:50-12:30

Office Productivity Application Outputs

De presentatie begint met vaststellen van de juiste definities van Open Source en Open Standaarden. Open Standaarden zorgen voor interoperabiliteit, concurrentie en keuzevrijheid. Een standaard wil niet zeggen, dat alles geregeld is. Sommige standaarden laten ruimte voor interpretatie en het doel van een standaard is dat alles werkt. Niet meer, maar zeker ook niet minder! Geordie legt uit dat het beter is om één standaard te kiezen dan verschillende. Als voorbeeld haalt hij het stopcontact aan. Als je een apparaat gaat kopen in de winkel en je moet je eerst afvragen of je het thuis wel kunt inpluggen in het stopcontact, of als je huis drie verschillende stopcontacten nodig heeft omdat er drie standaarden voor elektriciteit bestaan, dan zou het leven er niet best uitzien. Het is grappig, want terwijl hij dit vertelt, denk ik dat dit natuurlijk wereldwijd wèl een probleem is, maar dat onderschrijft zijn verhaal. Hij legt uit dat er zes stappen zijn voor overheden om naar open standaarden over te stappen. Stap 0. Er is totaal geen interesse. Stap 1. Erkenning van de waarde van open standaarden. Stap 2. Het kiezen van een open standaard. Stap 3. Het aankondigen van het gebruik van de open standaard. Stap 4. Tijdsplan en overgangsplan (indien van toepassing). Stap 5. Gebruik gesloten en open standaard (indien van toepassing) en uiteindelijk Stap 6. Gebruik enkel nog de open standaard. ODF (Open Document Standard) is door de SFLC (Software Freedom Law Center) bestempeld als veilig-te-gebruiken open standaard. Veilig in de zin dat er geen mitsen, maren en restricties aan de standaard kleven. Al 28 landen hebben aangegeven het gebruik van ODF aan te moedigen of zelfs al te gebruiken. Ons buurland België zit momenteel in fase 5 en heeft zich ten doel gesteld in september 2008 alle documentuitwisseling in ODF te zullen doen. Als keuzecriteria voor toekomstige open standaarden hebben de Belgen drie voorwaarden gesteld: 1. Het moet een ISO-gecertificeerde standaard zijn, 2. De standaard moet verschillende platforms (Windows, Linux, Mac) ondersteunen en 3. De standaard moet uitwisselbaar zijn met eerdergekozen standaarden. In Zuid-Africa zit men ook in fase 5, mede dankzij de hulp van de Belgen. Daar heeft men ODF tot de nationale standaard uitgeroepen en daarmee is alle twijfel verdwenen. Ook Brazilië zit in fase 5. De heren geven aan dat alle landen van de NAVO hebben aangegeven ODF te willen implementeren, maar… “Help ons! We zitten vast!”. Tom en Geordie adviseren alle overheden van harte om hun eigen open standaarden te kiezen op basis van de voordelen die de standaarden bieden en om hierbij zo open en eerlijk mogelijk te kijken naar de mogelijkheden. “Iedere keuze brengt kosten met zich mee en zo brengt ook het niet maken van een keuze kosten met zich mee”. “Microsoft heeft overduidelijk aangegeven op termijn geen ondersteuning meer te bieden voor oude Office-bestanden, dus uiteindelijk moet iedereen iets doen en dat kost geld en moeite, maar minder dan het niets doen”, is de boodschap.

Holland Open – Dag 2 : Simon Phipps 11:15-11:50

ODF And The Adoption-Led Market

Simon vertelt ons op sprankelende wijze dat we ons begeven in de derde fase van de Open Source ontwikkeling. Hij citeert Ghandi en zegt: “First they laugh at you, then they fight you and in the end you win”. De maatschappij werkte vroeger meer centraal en alle actie vond plaats midden in het “wiel, waarna je via de spaken van het wiel je ding kon krijgen”. Tegenwoordig werkt het anders. We zijn een mesh-society geworden en door het internet haalt iedereen wat hij wil hebben op de dichtstbijzijnde plek waar hij het kan krijgen, wat niet langer meer het centrale midden van het “wiel” is. We werken P2P (peer-to-peer) en alles verandert. Wat niet meeverandert, zal uiteindelijk afbrokkelen en vergaat, voorspelt Simon. Hij vertelt over het project MySociety in de UK, waar hij van zijn parlementsleden middels RSS het laatste nieuws kan volgen van de site theyworkforyou.com en via writetothem.com kan hij direct zijn parlementsleden schrijven. Verder legt Simon uit dat Free niet Gratis betekent, maar Vrijheid. Open Source Software kost evengoed geld bij implementatie, alleen hoef je pas te betalen als je iets nodig hebt en niet wanneer iemand anders vertelt dat je móet betalen. Er zijn een hoop partijen die dóen alsof ze de Open Source Community een warm hart toedragen, terwijl ze enkel Closed Source gebruiken en verkopen; dat werkt natuurlijk niet! Als grote voorbeelden van Open Source software noemt Simon Apache en Ubuntu, hoewel deze projecten onderling totaal van elkaar verschillen. Er is dus veel mogelijk binnen hetzelfde concept van Open Source Software. Hij legt uit dat Open Source zonder Open Standaarden geen zin heeft en andersom. Ze kunnen niet zonder elkaar. Bij Open Source Software en Open Standaarden draait het om het samenbrengen van belangen van individuen en organisaties. Op de vraag uit het publiek of Open Source Software veiliger of inveiliger is dan Closed Source Software antwoordt Simon dat iedereen zijn eigen belang vertegenwoordigt en tegelijkertijd het collectieve belang, zodat de markt zelf zorgt dat alle Open Source Software veilig is. Niemand heeft immers baat bij slecht geschreven software en fouten kunnen snel worden opgespoord. We moeten dus meer samenwerken om de droom van Open Source Software te kunnen verwezelijken!

Meer informatie vind je op de blog van Simon Phipps: webmink.net