IND vraagt uitstel

Update!
Toen ik gisteren terugkwam uit Turkije, vond ik een enveloppe van onze advocate op mijn deurmat.
Hierin vond ik een kopiebrief die ze naar de IND heeft gestuurd.
Wat blijkt: We hebben op 8 december 2003 het verzoek gekregen de gronden, waarop we bezwaar maken, aan te vullen en dat heeft onze advocate op 10 december 2003 gedaan.
Op 11 december ontving ze een brief, waarin de IND stelt dat “ze een capaciteitsprobleem hebben”, waardoor het nemen van de beslissing nog enige tijd op zich kan laten wachten. Ze vragen hiervoor ons begrip.
Onze advocate heeft namens ons laten weten dat wij hiervoor geen begrip hebben en dat wij vooral aandringen om de (positieve) beslissing toch vooral vóór 29 december 2003, de wettelijke termijn, te nemen.
Daarvan ontving ik gisteren een kopie en ik ben er heel blij mee!
We wachten gespannen af…