Bevestiging ontvangst aanvraag verblijfsvergunning

Vandaag ontvingen we de volgende brief:

— knip hier —

Unit: VVR na MVV
Datum: 27 april 2004
Betreft: Natalia Tyan

Geachte mevrouw Tyan,

Met deze brief bevestig ik de ontvangst van uw aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd of tot wijziging van uw verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.
Ik neem zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag.

Ingevolge het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van de Vreemdelingenwet wordt binnen zes maanden een beschikking gegeven op deze aanvraag.

De termijn voor het geven van de beschikking kan ten hoogste voor zes maanden worden verlengd indien voor de beoordeling van de aanvraag advies van of onderzoek door derden of het openbaar ministerie nodig is. Indien er aanleiding bestaat om de beslissingstermijn te verlengen, dan wordt u daarvan in kennis gesteld.

Zodra ik op de aanvraag heb beslist, ontvangt u daarover bericht. Als voor het nemen van de beslissing meer gegevens nodig zijn, ontvangt u daarover een brief.

Als u vragen heeft over de procedure of uw aanvraag, kunt u op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 en 17.00 bellen met de informatielijn: 0900-1234561 (EUR 0,10 p.m.). Algemene informatie omtrent de procedures van de IND vindt u op internet: www.ind.nl

Eventuele correspondentie over uw aanvraag richt u aan het in het briefhoofd vermelde postadres. Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer.

Hoogachtend,

P. van Rossem
Senior medewerker ondersteuning