Boot Failure Troubleshooting Flowchart

If your PC won’t boot, a structured flow chart might come in handy.
Check what Morris Rosenthal made to determine the cause of your boot problem:

Als je PC het niet doet, heb je misschien iets aan een gestructureerde flowchart.
Kijk eens wat Morris Rosenthal heeft gemaakt om snel de oorzaak van je opstartprobleem te vinden:

http://www.fonerbooks.com/poster.pdf