WIN/WIN?

WIN betekent “Wet Inburgering Nieuwkomers” en dus niet “Welkom in Nederland”.
Dat laatste ontdekten we afgelopen vrijdag toen we probeerden een bankrekening te openen voor Natalia.
We waren een tijdje geleden al bij onze bank geweest (ABN/Amro) om te horen wat we hiervoor nodig hadden.
“Alleen een identiteitsbewijs en een sofinummer”.
Nou, mooi niet dus, want toen we er waren met Natalia’s paspoort, verblijfsvergunning en sofinummer, bleek het volgende:
“Bij ABN/Amro kunt u alleen een rekening open voor minderjarige verblijfsvergunninghouders. De meerderjarige verblijfsvergunninghouders moeten naar de Rabobank. Dat is zo overeengekomen tussen de banken onderling”, zei de dame bij de bank ons.
Pardon? Dat leek mij Verboden Overleg
Wat eventueel wèl mogelijk was (moest ik zelf opperen), was het opnenen van een extra rekening op mijn naam, er dan en/of aan hangen en Natalia er een pasje van geven.
Dat was niet wat we wilden.
Natalia was een Brave Buitenlander geweest en nu was het tijd om een rekening te openen!
Helaas, pindakaas…
Nadat we bij De Rabobank (je weet wel; van die trotse reclame over die Triple A-status; nou ik kan inmiddels veel lelijke dingen bedenken die beginnen met een A) ook met een kluitje in het riet waren gestuurd – we werden geholpen door een dame, wier naam ik maar niet gevraagd heb; dat moest ze waarschijnlijk ook aan een collega vragen – zijn we uiteindelijk bij de Postbank terechtgekomen.
Daar hoorden we uiteindelijk het nieuws. Er bleek recentelijk iets veranderd te zijn (vroeger waren we W-documenten en andere vreemdelingendocumenten, maar deze waren komen te vervallen ofzo). Anyhow, we konden geen rekening in Schagen openen, maar wel in Alkmaar of Den Helder.
Nou, hartelijk bedankt. Ik zal de Boze Brief Aan De Andere Banken nog wel posten op de web log.
U hoort nog van ons!
En Natalia’s geld stoppen we wel in een oude sok. Dát zal de herstellende economie leren!