Centrum voor Werk en Inkomen

Gisteren zijn Natalia en ik bij het CWI geweest.
Het CWI rapporteert aan het Bureau Nieuwkomers (wordt binnenkort opgeheven!), zodat Bureau Nieuwkomers aan de Gemeente kan doorgeven dat wij geweest zijn, dat we brave burgers zijn en of we eventueel in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij het vervolgtraject (bijvoorbeeld studie) en waarom niet.

De CWI-dame vertelde ons dat, zolang je geen uitkering aanvraagt, solliciteren of ingeschreven staan bij het CWI geheel vrijwillig en vrijblijvend is.
Ze (CWI) gaan niet actief op zoek naar werk voor Natalia, want ze heeft geen Nederlandse diploma’s en haar 9 jaar boekhoudervaring in Rusland telt hier niet.
“Haar afstand tot de arbeidsmarkt is té groot”

Nou ja, jammer dan. Dan gaan we eerst het vervolgjaar Staatsexamen 2 Nederlands maar doen en daarna zien we wel verder.
Eigenlijk vind ik dat De Officiële Inburgering hier stopt. Alles wat nu nog komt (eigenlijk willen we alleen nog een gesprekje met Natalia’s Begeleidster bij het BN) vind ik eigenlijk meer bij Het Normale Leven In Nederland horen. Anders kun je alles wel Inburgeren noemen (de komende tig jaar).