Download details: Resource Kit Tool: DHCPExim.exe

Hoe backup (exporteer) en restore (importeer) je een Windows 2000 DHCP Configuratie?
Met DHCPExim.exe

Download details: Resource Kit Tool: DHCPExim.exe

Let op! Als je ook nog van taal verhuist, bijvoorbeeld van een Nederlandse Windows Server naar een Engelse (of andersom), dan gaat DHCPExim.exe niet werken. Lees in de verhuisrubriek op deze log wat je alternatieven zijn.