verder(f)

verder(f)

als al je hoop vergaan is
zelfs je Second Life gefaald
als je vrouw er net vandoor is
je huur nog niet betaald
wees zuinig met je zorgen
worstel nog eventjes door
en zoek de trein naar morgen
stap in, of, ga ervóór!