USB drive letter manager – USBDLM

Ken je dit? Je stopt je USB-stick in je PC en… Er gebeurt niets! Hardwarematig klopt alles, alleen je stick krijgt geen driveletter.
Onderzoek wijst uit dat je stick wel een driveletter krijgt, maar dat de letter die hij heeft gekregen, botst met een netwerkschijf, die dezelfde letter heeft!
Gebruik USBDLM om dit conflict permanent op te lossen.

USB drive letter manager – USBDLM