Het topleveldomeinnamen-feest

Log je af-en-toe weleens iets op Dae’s weblog? Check this out:

Dae heeft een aantal topleveldomeinnamen geregistreerd, te weten:
daepunt.com [“hoofd” weblog]
daepunt.biz [zakelijke ingang]
daepunt.nl [Nederlandse ingang]
daepunt.eu [Europese ingang]
daepunt.org [Non-profit ingang]
daepunt.net [Netwerkgerelateerde ingang]

Nu kent Dae’s weblog een aantal categorieën, te weten:
com
biz
nl
eu
org
net

En… Je raadt het al: Die zijn aan elkaar gelinkt!
Schrijf je dus een stukje en wil je dat het op Dae’s “root” log komt, tag het dan tenminste met com. Vind je dat je posting iets met de EU of NederLand te maken heeft, tag het dan met respectievelijk eu of nl.

Op deze manier wil ik mijn content een beetje scheiden, zodat ik via mijn zakelijke (biz) ingang niet direct allerlei privéposts toon.
Natuurlijk is er maar één Dae’s weblog, dus als je via de zakelijke ingang binnenkomt, kun je natuurlijk evengoed alle kanten op. Het gaat Dae enkel om de eerste indruk.
Het voordeel van deze constructie is bijvoorbeeld ook dat Dae’s weblog d.m.v. verschillende category-RSS-feeds heel specifiek(e) informatie kan ontsluiten. Zo kun je je bijvoorbeeld abonneren op de zakelijke posts op Dae’s weblog door aan de RSS een Category-instructie mee te geven. Hierover later meer.

Ik probeer ondertussen met terugwerkende kracht oude posts van nieuwe tags te voorzien. Doe je mee?