Error when using Export-Mail CMDLET : Microsoft, Exchange, 2007, SP1

Wil je snel en makkelijk de Administrator alle rechten geven op alle mailboxen op een Exchange 2007 systeem?
Plak dan het volgende tekstje in de Exchange Management Shell:

Get-Mailbox | Add-MailboxPermission -User ‘JOUW_DOMEIN\administrator’ -AccessRights ‘FullAccess’

Daarna kun je met behulp van cmdlet het Export-Mailbox de mailbox van je vertrokken collega bij een achtergebleven collega inplakken. Bij voorbeeld als volgt:

Export-Mailbox -identity ‘VERTROKKEN_COLLEGA’ -targetfolder ‘Uit dienst’ -targetmailbox ‘ACHTERGEBLEVEN_COLLEGA’

Op de onderstaande link lees je er meer over:

Error when using Export-Mail CMDLET : Microsoft, Exchange, 2007, SP1