MVV-update

Ik heb zojuist een telefoontje van onze advocate, Mr. Bernadette Ficq, ontvangen en ik heb de bijbehorende brief van de IND gelezen.
Mij is gebleken dat in het departementale dossier nog een aantal relevante gegevens ontbreekt (…): Een kopie van de jaarstukken over het jaar 2003, een kopie van de aangiften Inkomstenbelasting van referent (dp: dat ben ik) over de jaren 2001 en 2002, kopie van het paspoort van de betrokkene (commentaar van Dae: dat is Natalia), waaruit haar laatste uitreis uit Nederland blijkt en een recent uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie, waaruit de burgelijke staat van referent blijkt“.
De brief, die ik per fax van onze advocate heb ontvangen is gedateerd 14 januari 2004 (het is vandaag 21 januari 2004) en de IND verzoekt ons om binnen twee weken na dagtekening deze stukken toe te sturen.
We hebben dus precies één week, omdat blijkbaar de brief van de IND ergens is blijven liggen…
Na ontvangst van de gevraagde stukken volgt binnen 4 weken nader bericht“.

Dae moet dus nóg een keer naar het gemeentehuis in Schagen voor een ongehuwdverklaring…
Bovendien moet Kees aan de slag voor Dae’s jaarstukken 2003. Het boekjaar 2003 is nog maar net drie weken verstreken!
Ik hoop dat Kees dat binnen een week redt…

(zucht)
U hoort nog van ons. Schrijf ons niet; wij schrijven u!
Meer over Natalia Tian op deze web log | Meer over Mr. Bernadette Ficq | Meer over Kees Punt