Google Toolbar

De Google Toolbar (in het Nederlands!)
Er is een (vrij) nieuwe Google Toolbar, waarmee je makkelijk kunt zoeken vanuit Windows.
Er zit ook een handige Pop-Up-Blocker in, zodat die irritante reclamevensters niet meer tevoorschijn komen.
Je vindt ‘em (ook in het Nederlands!) op:
http://toolbar.google.com