Bestuurlijke Vernieuwing : Who’s afraid of Balkendende II?

Ben je het ook oneens met onze huidige regering?
Vind je het ook tijd voor Bestuurlijke Vernieuwing?
Doe dan hetzelfde als ik en word lid van D66, stem tegen het paasakoord tijdens het D66-congres in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag (Churchillplein 10, Prins Willem Alexanderzaal) aanstaande zaterdag en wacht de Bestuurlijke Vernieuwing af…

Lees hier de scherpe analyse van de Wereldomroep.
Lees hier wat geenstijl.nl al aan deze actie heeft voorbereid…
En wat vindt Jan Marijnissen ervan?
En wat vindt Wim de Bie ervan?
Er is zelfs een laathetkabinetvallen.tk-website…

Tot zaterdag in Den Haag!
LAAT JE HOREN!

Lees ook dit citaat van de D66-website eventjes goed:

Mededeling voor leden die na woensdag 30 maart lid zijn geworden

In een vergadering van het Landelijk Bestuur van D66 ter voorbereiding op het partijcongres van zaterdag 2 april, is besloten om alle aanmeldingen van nieuwe leden van na woensdag 30 maart 2005 te onderzoeken, alvorens hen toe te laten als lid en te voorzien van stemrecht.

Aanleiding hiervoor is de extreme stijging van het aantal aanmeldingen vanaf dat moment. Dit geeft grond tot het vermoeden, dat er gehoor is gegeven aan de verschillende oproepen via de media en internet om met onzuivere bedoelingen stemrecht te verwerven om hiermee het congres te beïnvloeden. Het bestuur betreurt ten zeerste, dat hiermee diegenen die om zuivere redenen lid willen worden, benadeeld zijn. Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid dan gebruik te maken van het hiertoe strekkende artikel in het huishoudelijk reglement dat stelt: “het Landelijk Bestuur kan, indien de redelijkheid en de billijkheid dat eisen, alvorens te besluiten tot toelating van een lid of een groep leden, een onderzoek (doen) instellen”.

Het bestuur zal conform het reglement de betrokkenen hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Gedurende dit onderzoek worden geen nadere mededelingen gedaan.

Landelijk Bestuur D66

Ik vraag me af hoe ze (zelf) “zuivere redenen” definiëren…
Hoe onzuiver kan de drang naar Bestuurlijke Vernieuwing gevonden worden?

Gelukkig zijn ze tenminste wel eerlijk. Lees het volgende citaat van de D66-website:

Mogen niet-leden/ belangstellenden naar het congres?

Ja, het partijcongres van D66 is een openbare bijeenkomst. Zowel voor leden als niet-leden van de partij zijn van harte welkom. Op die manier wil D66 de politiek dichter bij de kiezer brengen. Als niet-lid heeft u echter geen stemrecht. Maar als u ter plekke lid wordt en uw contributie voldoet, krijgt u direct alle rechten als partijlid.

Contributie nog niet voldaan?

In verband met de te verwachten bezoekersaantallen van dit congres, heeft de congresorganisatie besloten om de registratie/ uitreiken congresbescheiden dermate aan te passen, zodat de registratie soepel kan verlopen. Daartoe is het volgende besloten:
– het is alleen mogelijk om de toegang van € 10,- per machtiging te betalen
– het is alleen mogelijk om uw contributie ter plekke te voldoen per machtiging.

Voor controle van de machtigingsformulieren dient u uw bank/giropas te tonen.

HET IS DIT CONGRES NIET MOGELIJK OM DOOR MIDDEL VAN EEN CONTANTE OF PIN-BETALING UW CONTRIBUTIE OF TOEGANG TE VOLDOEN.

De benodigde machtigingen worden toegevoegd aan de uitnodigingsbrief die leden woensdag 30 maart in huis kunnen verwachten.

Zo hoort een democratie te werken! Betalen en stemmen met die hap!
(Hoe moet dat overigens ethisch met de mensen die niet kunnen betalen?)