Inburgeringsnieuwsflits!

Vanochtend heeft Natalia een paar lieve Jehova-dames aan de deur gehad.
Natalia had het verhaal rustig afgewacht en aan het einde van het verhaal vroeg de Jehova-dame aan Natalia: “En u bent zeker moslim?”, waarop Natalia antwoordde: “Echt niet! Ik ben atheïst en ik kom uit Rusland!” 🙂
“Je had hun gezichten moeten zien!”, zei Natalia tegen mij, met een brede grijns op haar gezicht.

Ze was erg boos over de vooringenomenheid van de dames; ze hadden haar helemaal niets gevraagd en ze gingen er vanuit dat, als ze overdag thuis was, ze met haar aziatisch uiterlijk wel moslim móest zijn. Fout!

Ja, ik denk dat we over Natalia’s inburgering niet hoeven te vrezen.
En van de Jehova-dames evenmin 😉