Microsoft Exchange Version Numbers (Version Numbers) – TACKtech Corp.

Al jaaaren geeft Microsoft haar producten niet alleen namen, maar ook nummers.
En raad eens? Die twee hebben nauwelijks een verband.
Mocht je een keer het versienummer van een Microsoft Exchange server tegen het lijf lopen en je wilt de juiste naam erbij weten, kijk dan eens op de volgende site. Handig!

Microsoft Exchange Version Numbers (Version Numbers) – TACKtech Corp.