Brits telefoonnummer overgedragen in twee uur

Ik lees onderstaand Vlaams nieuwsartikeltje en meteen schiet er door mijn hoofd: “Waarmee kan mijn regering mij als burger helpen, in plaats van enkel mij dwars te zitten met regels, regels en meer regels en bovendien: het privatiseren van staatsbedrijven, Wijzen Met Het Vingertje, mij laten kokhalzen bij het wederom horen van ‘Normen en Waarden’ en het de-andere-kant-op-blijven-kijken-inzake-Irak?” Om maar eens wat te noemen…

Als mijn overheid zich ervoor zou inzetten dat er werkelijk een transparante telecom-markt in Nederland komt, dan zou het leven er een stuk beter uit zien. Of beter nog: Koop dat ellendige kpn weer terug! Dan zijn we meteen van die publiek/privaat-discussie af. En doe dan meteen hetzelfde met het energiebedrijf en het openbaar vervoer. Dat zijn zaken waarvan we als burger mogen verwachten dat onze overheid die goed voor ons regelt. Niet in de uitverkoop gooien en daarna zeggen dat je je niet met private zaken kunt bemoeien. Kijk eens wat er momenteel gebeurt bij de NS… De conducteurs deinzen terug voor het geweld dat de steeds gewelddadigere maatschappij (onze maatschappij) met zich meebrengt de treinen in en de NS besluit te bezuinigen op cursussen en op de status Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Wat is hier toch aan de hand? Koop die toko toch gewoon terug en ga de boel regelen!

De horeca kampt al jaren met een steeds gewelddadigere samenleving en schakelt daarom bij een beetje zichzelf respecterend café/discotheek een (aantal) portier(s) in. Die mensen staan er niet (in tegenstelling tot soldaten) om klappen te krijgen, maar om te voorkomen dat het erger wordt. Die portiers werken nauw samen met de politie, maar er kan geen publiek gefinancierde politie in ieder café aanwezig zijn. Om diezelfde reden kan er ook niet op iedere trein een politie-agent preventief aanwezig zijn (vreemd genoeg kan dat bij voebalwedstrijden wel; er worden bakken geld verdiend met voebal en dan moet er publiek geld worden uitgegeven omdat er criminelen bij aanwezig zijn, die zich niet kunnen gedragen).

Ik zeg: De kop indrukken dat geweld. Overheid: geef een signaal aan de maatschappij af dat geweld niet wordt getolereerd. Niet op straat, maar ook niet in de trein. Overheid: help het bedrijfsleven de juiste keuzes te maken en leer het bedrijfsleven de eigen verantwoordelijkheid te nemen, zoals dat zo mooi heet in politiek jargon. Hetgeen erop neerkomt dat iedereen zijn eigen broek ophoudt.

Laat alle partijen die met oprukkend geweld te maken hebben daar zelf maatregelen tegen nemen, waarbij de overheid een sturende rol aanneemt. En als ondernemend Nederland er geen brood meer in ziet, dan betekent dat het einde van een dienst. Als de overheid zich afvraagt wat dat inhoudt in het geval van de NS, dan rijst de vraag of het de taak is van een overheid om te voorzien in openbaar vervoer voor haar burgers. En ik vind van wel!

Stop met die belachelijke SIRE-onzin en maak het geld op aan iets wat echt helpt!

Brits telefoonnummer overgedragen in twee uur