Joomla!dagen 2008 – Dag 1 – Businessdag: Tom Peelen 16:00-17:00

Er is hoop voor Nederland!

Tom Peelen vertelde namens het ministerie van Economische Zaken het verhaal achter Nederland Open in Verbinding, NOiV (het Actieplan Heemskerk). In dit plan kun je lezen hoe de Nederlandse overheid het gebruik van open standaarden (OS) wil doorvoeren binnen de (semi-) publieke sector en het gebruik van open source software (OSS) wil stimuleren.

Concreet betekent dit dat:

  • Als bij de keuze voor een project open source dezelfde functionaliteit biedt als closed source, dan krijgt open source voorrang. Hierin moet rekening worden gehouden bij aanbestedingen volgens het “Comply-or-Explain and commit”-principe (doe mee of leg uit). Dit lijkt vrijblijvend, maar Peelen verzekert ons dat het niet vrijblijvend is. “Wie heeft aanbesteed zonder naar open source te kijken, heeft een serieus probleem en moet zich verantwoorden”, zegt hij serieus.
  • De rijksoverheid ondersteunt sinds april 2008 de open standaard ODF (Open Document Format) voor het lezen, schrijven, uitwisselen, publiceren en ontvangen van documenten. De overige overheden moeten dit in december 2008 hebben geregeld.

Peelen legt uit dat de overheid van de vendor lock-in af wil; de valkuil, waardoor je met nog maar één leverancier (DP: Microsoft) zaken kunt doen. Er moet meer ruimte komen voor vrije keuze van software en dit biedt kansen voor de markt, ook voor kleinere bedrijven, ook voor ons.

Iemand roept dat kleine bedrijven praktisch zijn uitgesloten van deelname aan aanbestedingen vanwege de administratieve last die daarmee gemoeid is. Daar staat het Actieplan Heemskerk los van, meldt Peelen correct.

We hoeven geen wonderen te verwachten van onze overheid, maar het balletje lijkt wel te rollen. Er zou weleens iets kunnen gaan veranderen…

Het is grappig, maar ik merk dat er een spanning is in de zaal. De aanwezigen vinden het te mooi klinken om waar te zijn. Er heerst een sfeer van scepsis, maar we zullen het zien of onze overheid het meent en wat wij ermee kunnen!