Joomla!dagen 2008 – Dag 1 – Businessdag: Ernst van Altena 13:30-14:30

Ernst van Altena vertelt over zijn kruistocht voor gebruik van open source en open standaarden binnen de Gemeente Heemskerk. Dat heeft de Gemeente Heemskerk niet alleen gedaan, maar in samenwerking met de omringende gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Castricum, verenigd in de samenwerkingsregio IJmond (slim bedacht!).

Deze gemeenten hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk hun websites aan te pakken en op één lijn te krijgen. Na wijs en langdurig beraad is hun keuze gevallen op TYPO3.

Na afloop van zijn presentatie bleef ik in tweestrijd achter. Aan de ene kant hoorde ik de frustratie van jarenlang lobbyen binnen de gemeenten voor het gebruik van open source en open standaarden, terwijl er op politiek vlak een volslagen gebrek was (en is?) aan visie, kennis en daadkracht om datgene te doen wat er moet gebeuren en tegelijkertijd gloeide er een vonkje van hoop in mijn hart dat er tenminste iemand is binnen die gemeenten die blijkbaar wèl beschikt over visie, kennis en tenminste de geval goede wil om zich in te zetten voor datgene wat nodig is…

Ik moet hier nog even over nadenken en ik hoop dat ik tijdens de volgende sessie Nederland Open in Verbinding van het ministerie van Economische Zaken tot een eindoordeel kan komen over de stand van ons land.

Is Nederland werkelijk een land zonder visie, of valt het mee en zijn de tijden aan het veranderen?

Wordt vervolgd…