Holland Open – Dag 1 : Claudia L’Amoureaux 09:45-10:55

Na de opening van Dag 1 van de Holland Open door Henk van Cann en Herbert Blankesteijn is het woord aan Claudia L’Amoureaux van Linden Lab. Ze stond aanvankelijk op de sprekerslijst als Claudia Linden, waarbij ik in de wandelgangen vóór het evenement al iemand hoorde mompelen: “Goh. Ze heten allemaal Linden bij Linden Lab…”. Wat bleek? Claudia had zich abusievelijk aangemeld met de naam van haar Avatar uit Second Life; iets wat haar vaker overkomt. Ze legt uit dat haar First Life en haar Second Life naadloos in elkaar opgaan en dat dit soms voor verwarring zorgt bij de mensen om haar heen. Ze heeft een presentatie gemaakt op vuvox.com. De mensen in de zaal (en jullie thuis, of op kantoor) kunnen deze presentatie live op hun laptop volgen. In haar presentatie (Flash vereist), die overigens als een soort verfrissend lang breiwerkje van links naar rechts door het scherm loopt, vertelt ze iets over de geschiedenis van Second Life en iets over haar eigen geschiedenis. Ze heeft Alternatieve Toekomst (Alternative Futures; let op het meervoud) gestudeerd en die kennis kwam later van pas toen ze met behulp van Second Life alternatieve lesmethoden is gaan onderzoeken. Ze zegt: “We need better methods for education” en ze doet uit de doeken hoe Second Life een rol kan spelen in het leerlingen de lesstof laten ondergaan, in plaats van iets statisch als een boek tot zich laten nemen. Door de snel ontwikkelende techniek, zul je vaker de leerling voor de klas aantreffen en de docenten in de klas, legt ze uit. Het is leuk dat haar presentatie vol zit met links naar allerlei content. Het zou daarom leuk zijn als we haar presentatie zelf in een alternatieve toekomst zouden kunnen linken 🙂 Ze gaat door en introduceert Education 2.0, een term, afgeleid van Web 2.0, waarvoor Second Life een uitstekend middel biedt voor prototyping. Verder noemt ze het project Virtual Worlds van Global Kids, waarbij kinderen met behulp van Second Life online kunnen leren in een virtuele omgeving en vertelt ze dat we rolmodellen en voorlopers nodig hebben. “Zijn er lesmethoden of onderwerpen die wellicht beter niet virtueel kunnen worden gedoceerd?” vraagt iemand uit de zaal. Ze legt uit dat het een kwestie van persoonlijke voorkeur is en dat ze bijvoorbeeld zelf graag een “echte” wandeling door de natuur maakt, hoewel ze daar onmiddellijk aan toevoegt dat een virtuele natuuromgeving ook duidelijk toegevoegde waarde biedt aan de “echte wereld”. In Second Life kun je vliegen naar plekken waar je anders nooit zou kunnen komen. Ze toont ons een foto van Claudia’s avatar op ons eigen Centraal Station in Amsterdam! Claudia’s boodschap is: het gaat om een Open Mind: denk na over alternatieven en sluit bij voorbaat niets uit. Daar sluit ik mij van harte bij aan. Ik vond haar verhaal in het begin ietwat warrig en ik vroeg me af of er niet meer cijferwerk in haar presentatie had gemoeten voor het zittende publiek. In de koffiepauze na Claudia’s presentatie sprak ik iemand van de Hogeschool van West Vlaanderen, die naar Holland Open is gekomen op verkenningsmissie. We vonden Second Life allebei een interessante omgeving om verder over na te denken. Of het werkelijk zover is dat er “echt” virtueel lesgegeven kan worden (hoe “manage” je een klas met leerlingen in een virtuele wereld en waar blijft de toegevoegde waarde van een leraar, als hij niet mee kan komen met de ontwikkeling?) blijft voorlopig onze vraag.

We hebben Claudia op tape, waarin ze zelf nog even haar presentatie kort samenvat. Thanks Claudia! We hope to hear more from you and Second Life.

Links: New Media Consortium, Studio Wikitecture, Skoolaborate, Henry Jenkins, Wall Street Journal covers teen entrepreneurs, Claudia Lindens officiële blog op Second Life.